Privacy beleid

Welke informatie verzamelen wij?

Gladskin B.V. respecteert de privacy van bezoekers van deze website (Gladskin.nl). We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

We verzamelen informatie van u wanneer u een bestelling plaatst. Wij verzamelen hierbij de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens;
  • geslacht;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer;
  • geboortedatum;
  • IP-adres;
  • technische browserinformatie;
  • cookie ID

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

Wat doen wij met uw gegevens?

De informatie die wij van u verzamelen kan worden gebruikt op een van de volgende manieren:

Om u toegang tot onze website te verlenen

Om uw ervaringen te personaliseren
Uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw individuele behoeften.

Om onze klantenservice te verbeteren
Uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw behoeften en vragen aan de klantenservice.

Om transacties te verwerken
Uw informatie, zowel openbare als particuliere informatie, zal niet worden verkocht, geruild, overgedragen of worden gegeven aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, anders dan voor het uitdrukkelijke doel van het uitvoeren van de overeenkomst middels het leveren van het gekochte product of de gevraagde dienst.

Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere site feature te beheren

Om periodieke e-mails te versturen
Het e-mailadres dat u ons verstrekt heeft voor uw orderverwerking, zal alleen gebruikt worden om u informatie en updates te verstrekken met betrekking tot uw bestelling. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@gladskin.com of via een link in onze nieuwsbrief.

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Hoe beschermen wij uw informatie?

We spannen ons in om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u een bestelling plaatst, of toegang verkrijgt tot uw persoonlijke gegevens. Wij hebben de volgende veiligheidsmaatregelen ingevoerd; Wij gebruiken een beveiligde server. Alle geleverde gevoelige/krediet informatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) technologie en vervolgens gecodeerd in onze Payment gateway providers databank, welke alleen toegankelijk is voor gemachtigde personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen. Deze personen zijn, verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy beleid genoemde doeleinden te bereiken. Gladskin B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inzien, wijzigen of verwijderen gegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Gladskin B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Gladskin B.V. via info@gladskin.com. Wij zullen u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent u verwerken en of wij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zullen of kunnen voldoen.

 

Gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies ter ondersteuning van uw aankoop. Bijvoorbeeld om de producten te bewaren in uw winkelwagen, zonder uw adresgegevens te vergeten. Dit bevordert een vlot en eenvoudiger bestelproces. Om uw ervaring met onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies voor anoniem track and trace gedrag van onze bezoekers.

Maken wij informatie aan derden openbaar?

Uw persoonlijk identificeerbare informatie zullen wij niet verkopen, verhandelen of overdragen aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website of het uitvoeren van onze activiteiten, zolang deze partijen deze informatie vertrouwelijk behandelen. Wij geven alleen uw gegevens vrij wanneer wij ervan overtuigd zijn dat dit toegestaan is volgens de wet. Wel kunnen wij niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen verstrekken voor marketing, reclame, of andere toepassingen. Onze website is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar en daarom verzamelen we niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via privacy@micreosgroup.com. Als wij erachter komen dat een kind persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.

Alleen online Privacy Policy
Deze online Privacy Policy geldt alleen voor informatie die via onze website verzameld is en is niet van toepassing op offline verzamelde informatie.

Algemene Voorwaarden

Bezoek ook onze Algemene Voorwaarden waarin het gebruik, de disclaimers en beperking van de aansprakelijkheid van onze website uitgelegd worden.

Uw toestemming

Door het gebruik van onze website, gaat u akkoord met ons online privacy beleid.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2018.

Contact opnemen met ons

Indien er vragen zijn over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Micreos:
privacy@micreosgroup.com

Gladskin B.V.
Soestdijkseweg Zuid 249.
3721 AE Bilthoven,
The Netherlands.


Autoriteit Persoonsgegevens

Wij u ook graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.